Uspešno okončana prva poseta ekspertskog tima Saveta Evrope

Nezavisni tim evaluatora Saveta Evrope koji je posetio Republiku Srbiju u sklopu procesa evaluacije sprovođenja Nacionalne strategije za mlade 2008-2014. i analize stanja u omladinskom polju, priveo je kraju prvu ekspertsku misiju sastankom sa državnim sekretarom za omladinu Nenadom Borovčaninom. Borovčanin i eksperti razgovarali su o toku posete i saglasili se da je ista bila izuzetno uspešna i sveobuhvatna, te da će značajno doprineti izradi izveštaja o omladinskoj politici u Republici Srbiji. Tokom posete, eksperti su se, nakon uvodnih izlaganja predstavnika Ministarstva omladine i sporta, sastali sa predstavnicima drugih ministarstava, omladinskih organizacija i kancelarija za mlade, Krovne organizacije mladih Srbije i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade, kao i institucija i organizacija iz AP Vojvodina. Svoj rad predstavili su im i Nacionalni komitet za borbu protiv govora mržnje, romske omladinske organizacije i Savet podmladaka političkih stranaka KOMS. Ekspertska misija, usmerena ka pregledu stanja u omladinskom polju u Republici Srbiji i dobijanju konstruktivnih preporuka za unapređenje istog, sastoji se iz dve posete Republici Srbiji, u aprilu i septembaru 2014, predstavljanja izveštaja na nacionalnom i evropskom nivou, kao i publikovanja istog na engleskom i srpskom jeziku. Ekspertski tim čine predstavnik Nadzornog odbora za mlade, predstavnik Savetodavnog tela za mlade, predstavnik Sekretarijata Saveta Evrope, kao i tim od tri istraživača, koje predvodi najpoznatiji istraživač u omladinskom polju Hauard Vilijamson. Ovog puta, deo delegacije je i Davide Kapeki, direktor Evropske agencije za informisanje i savetovanje mladih, čiji član R.Srbija tek treba da postane, a imajući u vidu da je domaćin tražio da se jedan od fokusa evaluacije stavi i na pitanje informisanja mladih. Dogovori za realizaciju ekspertske misije i dobijanje saglasnosti na zahtev Ministarstva omladine i sporta usledili su nakon posete državnog sekretara za omladinu Nenada Borovčanina i delegacije Strazburu, novembra 2013.
Top