Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, Крчагово

Реализацијом пројекта „Типска  спортска хала за школски спорт у Ужицу, Крчагово,  предвиђена је изградња објекта бруто површине око 1555м2, који се састоји од сале са трибинама и анекса са пратећим просторијама. Изградња хале почела је 2010. године и одвија се у етапама сходно висини обезбеђених средстава. Радови који су до сада изведени, финансирани су из средстава Европске инвестиционе банке и буџетских средстава Града Ужица. На основу Уговора о извођењу радова који је у октобру 2015. године закључен између Министарства омладине и спорта, Града Ужица и МПП „Јединство“ из Севојна у својству извођача радова, били су обухваћени радови на покривању и затварању спортске сале са пратећим техничко технолошки условљеним позицијама радова.  Радови према овом уговору су завршени у року и у току су активности везане за окончање уговора.

Top