Tipska sportska hala za školski sport u Užicu, Krčagovo

Realizacijom projekta „Tipska  sportska hala za školski sport u Užicu, Krčagovo,  predviđena je izgradnja objekta bruto površine oko 1555m2, koji se sastoji od sale sa tribinama i aneksa sa pratećim prostorijama. Izgradnja hale počela je 2010. godine i odvija se u etapama shodno visini obezbeđenih sredstava. Radovi koji su do sada izvedeni, finansirani su iz sredstava Evropske investicione banke i budžetskih sredstava Grada Užica. Na osnovu Ugovora o izvođenju radova koji je u oktobru 2015. godine zaključen između Ministarstva omladine i sporta, Grada Užica i MPP „Jedinstvo“ iz Sevojna u svojstvu izvođača radova, bili su obuhvaćeni radovi na pokrivanju i zatvaranju sportske sale sa pratećim tehničko tehnološki uslovljenim pozicijama radova.  Radovi prema ovom ugovoru su završeni u roku i u toku su aktivnosti vezane za okončanje ugovora.

Top