Светска конференција о младима пренела снажну поруку о учешћу и инклузији млaдих

Светска конференција о младима, један од најважнијих догађаја који се тиче положаја младих одржан је од 6. до 10. маја у Коломбу, Шри Ланка. Домаћин конференције било је Министарство омладине и развоја вештина Шри Ланке. 

Конференција је, окупивши 1500 омладинских делегата из целог света и официјалне представнике земаља чланица УН-а, послала снажну поруку о важности заједничког доношења одлука и учешћа младих у креирању политика и процесу доношења одлука. 

Резултат конференције је Коломбо декларација о младима, документ којим су обухваћене јавне политике које се тичу унапређења положаја светске популације младих. Коломбо декларација је својеврсна платформа путем које ће интереси младих бити разматрани у годинама које следе.

Теме које су биле обрађиване током конференције и које су представљене и у самој Декларацији су: добра владавина и одговорност, партиципација младих на свим нивоима, права младих, глобализација/инклузивни развој предвођен младима, окончање системских неједнакости младих, родна равноправност, оснаживање маргинализованих група младих, једнак приступ квалитетном образовању, запошљавање и предузетништво, промоција здравих стилова живота, искорењивање сиромаштва, заштита животне средине, остваривање мира, помирење и сузбијање насиља, и обезбеђивање инклузивне рекреације, спортских и културних садржаја за младе.

Учешћем представника Министарства омладине и спорта, помоћника министра за омладину Снежане Клашње, Србија је показала спремност да учествује у креирању агенде после 2015. године, а тиме и ради на побољшању положаја младих у Србији кроз унапређивање постојећих политика.

Текст Коломбо декларације можете преузети овде.
Top