Svetska konferencija o mladima prenela snažnu poruku o učešću i inkluziji mladih

Svetska konferencija o mladima, jedan od najvažnijih događaja koji se tiče položaja mladih održan je od 6. do 10. maja u Kolombu, Šri Lanka. Domaćin konferencije bilo je Ministarstvo omladine i razvoja veština Šri Lanke. 

Konferencija je, okupivši 1500 omladinskih delegata iz celog sveta i oficijalne predstavnike zemalja članica UN-a, poslala snažnu poruku o važnosti zajedničkog donošenja odluka i učešća mladih u kreiranju politika i procesu donošenja odluka. 

Rezultat konferencije je Kolombo deklaracija o mladima, dokument kojim su obuhvaćene javne politike koje se tiču unapređenja položaja svetske populacije mladih. Kolombo deklaracija je svojevrsna platforma putem koje će interesi mladih biti razmatrani u godinama koje slede.

Teme koje su bile obrađivane tokom konferencije i koje su predstavljene i u samoj Deklaraciji su: dobra vladavina i odgovornost, participacija mladih na svim nivoima, prava mladih, globalizacija/inkluzivni razvoj predvođen mladima, okončanje sistemskih nejednakosti mladih, rodna ravnopravnost, osnaživanje marginalizovanih grupa mladih, jednak pristup kvalitetnom obrazovanju, zapošljavanje i preduzetništvo, promocija zdravih stilova života, iskorenjivanje siromaštva, zaštita životne sredine, ostvarivanje mira, pomirenje i suzbijanje nasilja, i obezbeđivanje inkluzivne rekreacije, sportskih i kulturnih sadržaja za mlade.

Učešćem predstavnika Ministarstva omladine i sporta, pomoćnika ministra za omladinu Snežane Klašnje, Srbija je pokazala spremnost da učestvuje u kreiranju agende posle 2015. godine, a time i radi na poboljšanju položaja mladih u Srbiji kroz unapređivanje postojećih politika.

Tekst Kolombo deklaracije možete preuzeti ovde.
Top