Реконструкција омладинског спортског кампа „Караташ“ у Кладову

Пројекат „Реконструкција омладинског спортског кампа „Караташ“, због изузетне повољности климатских услова осмишљен је у оквиру Националног парка Ђердап. Планирано је да се реконструкција и доградња постојећих објеката реализује у више фаза, како би постојећи комплекс кампа постао савремени тренинг центар. Прва фаза пројекта, реализована је у 2015. години реконструкцијом неколико објеката у оквиру кампа и то: отворенони рукометни терен са асфалтном подлогом, отворени кошаркашки терен са подлогом од тартана, трим стаза са подлогом од малча, са стазом за трчање дужине 1.600м и трим полигоном за вежбање, теретана са стречинг салом, смештајни објекат категоризације 3* са двокреветним, трокреветним собама и апартманима. Пројекат је финансиран средствима Министарства омладине и спорта и Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије. 

Друга фаза пројекта, реализована је у 2016. години реконструкцијом и изградњом смештајног објекта, управне зграде, два кошаркашка и два вишенаменска спортска терена. 

Трећа фаза пројекта, реализована је у 2017. години и то реконструкцијом два смештајна објекта површине 202м2 и 603,87м2, постављањем тартана на већ реконструисаном спортском терену и заменом паркета у спортској сали. Извођење радова је завршено у октобру, а примопредаја у децембру 2017. године.

Top