Rekonstrukcija omladinskog sportskog kampa „Karataš“ u Kladovu

Projekat „Rekonstrukcija omladinskog sportskog kampa „Karataš“, zbog izuzetne povoljnosti klimatskih uslova osmišljen je u okviru Nacionalnog parka Đerdap. Planirano je da se rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekata realizuje u više faza, kako bi postojeći kompleks kampa postao savremeni trening centar. Prva faza projekta, realizovana je u 2015. godini rekonstrukcijom nekoliko objekata u okviru kampa i to: otvorenoni rukometni teren sa asfaltnom podlogom, otvoreni košarkaški teren sa podlogom od tartana, trim staza sa podlogom od malča, sa stazom za trčanje dužine 1.600m i trim poligonom za vežbanje, teretana sa strečing salom, smeštajni objekat kategorizacije 3* sa dvokrevetnim, trokrevetnim sobama i apartmanima. Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva omladine i sporta i Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije. 

Druga faza projekta, realizovana je u 2016. godini rekonstrukcijom i izgradnjom smeštajnog objekta, upravne zgrade, dva košarkaška i dva višenamenska sportska terena. 

Treća faza projekta, realizovana je u 2017. godini i to rekonstrukcijom dva smeštajna objekta površine 202m2 i 603,87m2, postavljanjem tartana na već rekonstruisanom sportskom terenu i zamenom parketa u sportskoj sali. Izvođenje radova je završeno u oktobru, a primopredaja u decembru 2017. godine.

Top