Први круг конкурса за програме и пројекте у областима омладинског сектора

У складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, бр. 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2014. годину, Министарство омладине и спорта данас објављује први круг конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора у 2014. години који су намењени удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима, као локалним самоуправама. Министарство омладине и спорта позива све заинтересоване партнере из цивилног сектора и локалне самоуправе из четврте групе развијености да се пријаве. Подсећамо да је услов за доделу средстава из државног буџета намењених остваривању јавног интереса у референтној области, удружењима младих, удружењима за младе и савезима да су уписана у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, коју води Министарство омладине и спорта у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза. У наредне две недеље Министарство ће објавити још неколико конкурса, међу којима и конкурс намењен спровођењу циљева Националне стратегије за младе, конкурс за подршку програмима којима се остварује јавни интерес у области омладинског сектора на локалном нивоу, а који се реализују у сарадњи удружења/савеза и канцеларија за младе, конкурс за подршку реализацији међународне сарадње младих.
РАСПИСАНИ СУ СЛЕДЕЋИ КОНКУРСИ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА:
1. Kонкурс за административно-техничку подршку у реализацији и праћењу програма и пројеката у областима омладинског сектора Рок за достављање предлога пројеката је 28. март 2014. године. Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ. 2. Конкурс за избор Ресурс центара у циљу подстицања активизма и волонтеризма младих и промоције програма МЛАДИ СУ ЗАКОН Рок за достављање предлога пројеката је 28. март 2014. године. Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ. 3. Kонкурс за подршку раду и умрежавање канцеларија за младе Рок за достављање предлога пројеката је 24. март 2014. године. Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ. 4. Kонкурс за подршку промоцији европских могућности за младе Рок за достављање предлога пројеката 24. март 2014. године. Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ. 5. Конкурс за подршку каријерном вођењу и саветовању младих Рок за достављање предлога пројеката 24. март 2014. године.  Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ. 6. Стручна подршка изради Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године са Акционим планом од 2015. до 2017. године Рок за достављање предлога пројеката је 28. март 2014. године. Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ. 7. Стручна подршка спровођењу Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији и изради Стратегије за период од 2015. до 2020. године са Акционим планом за период 2015.- 2016. година Рок за достављање предлога пројеката је 28. март 2014. године. Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ. 8. Конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе из IV групе развијености за спровођење омладинске политике на локалном нивоу и реализацију локалних акционих планова за младе Рок за достављање предлога пројеката 24. март 2014. године. Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
Право учешћа на конкурсима :
Право учешћа на конкурсима 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, бр. 1/12) коју води Министарство омладине и спорта, и који доставе Министарству у прописаном року, предлоге пројеката на основу објављеног конкурса. Право учешћа на конкурсу 8 имају локалне самоуправе које имају основану канцеларију за младе у складу са чланом 22. Закона о младима („Службени гласник РС“, број 50/11) и припадају четвртој групи развијености у складу са чланом 42а Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС” бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013) и у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2013. годину („Службени гласник РС”, број 62/13), и које доставе Министарству, у прописаном року, предлоге пројеката на основу објављеног конкурса. Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката, као и Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13), може се преузети на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта, на адреси:
www.mos.gov.rs као и на адресaма омладинског интернет портала: www.zamislizivot.orgwww.mladisuzakon.rs а може се преузети и лично у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, трећи спрат, канцеларија број 311. За додатне информације можете се обратити на број телефона: + 381 11 311 33 19 или путем електронске поште на адресу:
Top