Prvi krug konkursa za programe i projekte u oblastima omladinskog sektora

U skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2014. godinu, Ministarstvo omladine i sporta danas objavljuje prvi krug konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u 2014. godini koji su namenjeni udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima, kao lokalnim samoupravama. Ministarstvo omladine i sporta poziva sve zainteresovane partnere iz civilnog sektora i lokalne samouprave iz četvrte grupe razvijenosti da se prijave. Podsećamo da je uslov za dodelu sredstava iz državnog budžeta namenjenih ostvarivanju javnog interesa u referentnoj oblasti, udruženjima mladih, udruženjima za mlade i savezima da su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza. U naredne dve nedelje Ministarstvo će objaviti još nekoliko konkursa, među kojima i konkurs namenjen sprovođenju ciljeva Nacionalne strategije za mlade, konkurs za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, a koji se realizuju u saradnji udruženja/saveza i kancelarija za mlade, konkurs za podršku realizaciji međunarodne saradnje mladih.
RASPISANI SU SLEDEĆI KONKURSI ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA:
1. Konkurs za administrativno-tehničku podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata u oblastima omladinskog sektora Rok za dostavljanje predloga projekata je 28. mart 2014. godine. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE. 2. Konkurs za izbor Resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih i promocije programa MLADI SU ZAKON Rok za dostavljanje predloga projekata je 28. mart 2014. godine. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE. 3. Konkurs za podršku radu i umrežavanje kancelarija za mlade Rok za dostavljanje predloga projekata je 24. mart 2014. godine. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE. 4. Konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade Rok za dostavljanje predloga projekata 24. mart 2014. godine. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE. 5. Konkurs za podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih Rok za dostavljanje predloga projekata 24. mart 2014. godine.  Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE. 6. Stručna podrška izradi Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine sa Akcionim planom od 2015. do 2017. godine Rok za dostavljanje predloga projekata je 28. mart 2014. godine. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE. 7. Stručna podrška sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji i izradi Strategije za period od 2015. do 2020. godine sa Akcionim planom za period 2015.- 2016. godina Rok za dostavljanje predloga projekata je 28. mart 2014. godine. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE. 8. Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciju lokalnih akcionih planova za mlade Rok za dostavljanje predloga projekata 24. mart 2014. godine. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
Pravo učešća na konkursima :
Pravo učešća na konkursima 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa. Pravo učešća na konkursu 8 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade u skladu sa članom 22. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS“, broj 50/11) i pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 42a Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS” br. 62/2006, 47/2011, 93/2012 i 99/2013) i u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), i koje dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa. Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi:
www.mos.gov.rs kao i na adresama omladinskog internet portala: www.zamislizivot.orgwww.mladisuzakon.rs a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311. Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 33 19 ili putem elektronske pošte na adresu:
Top