Помоћник министра за омладину отворила међународни скуп у оквиру Темпус SPEED пројекта

Циљ овог трогодишњег пројекта је проширење академске реформе у спортским наукама, укључујући универзитете Западног Балкана, неговање курикулума хармонизације на Западном Балкану и са Европском унијом у складу са политиком придруживања, промовишући нове наставне методологије и осигурање квалитета, размену кроз мобилност и информационо-комуникационе технологије, као и развој регионалног приступа спортским наукама преко заједничких мастер студија и програма доживотног учења, који ће бити у стању да задовоље различите потребе тржишта рада, а који ће бити усмерени ка стручњацима у области спортских наука.

Говорећи на отварању скупа помоћник министра је истакла да Министарство омладине и спорта велику пажњу поклања стручном и научном образовању у области спорта и да је један од приоритата новог Закона о спорту и Стратегије развоја спорта управо  унапређење стручног рада у области спорта и стандардизације стручних звања и зaнимања у овој области. Такође је нагласила да је овај програм у складу са иницијативом за формирање Уније младих Западног Бакана, коју је недавно у Берлину лидерима земаља региона представио премијер Србије.

,,Реализација ове идеје, сигурна сам, у будућности ће увелико допринети интензивнијој и садржајнијој сарадњи младих с ових простора и њиховом повезивању с колегама из окружења, у свим областима, па тако и овој којој је посвећен данашњи скуп. До напретка региона може доћи само заједничким деловањем и промоцијом концепта толеранције, солидарности и сарадње. Уз подршку државних институција и институција ЕУ, нове генерације, као носиоци будућег развоја друштва, треба да буду те које ће својим примером и конкретним активностима показати да је сарадња могућа и да ће резултат исте бити друштвени, економски и културни развој региона. Заједничко деловање допринеће промоцији и ширењу позитивних европских вредности, јачању европског духа, разумевању концепта Европске уније и њеног значаја за грађане, те оснаживању младих да користе све доступне европске механизме подршке и сарадње, попут програма прекограничне сарадње и доступних програма ЕУ за образовање, запошљавање, омладину и спорт“, казала је Клашња.

Координатор пројекта проф. др Даниела Капoроси са Универзитета „Foro Italico“ из Рима  се захвалила Министарству на подршци коју даје реализацији овог пројекта и изразила задовољство начином на који Министарство повезује омладинску и спортску компоненту.

Top