Pomoćnik ministra za omladinu otvorila međunarodni skup u okviru Tempus SPEED projekta

Cilj ovog trogodišnjeg projekta je proširenje akademske reforme u sportskim naukama, uključujući univerzitete Zapadnog Balkana, negovanje kurikuluma harmonizacije na Zapadnom Balkanu i sa Evropskom unijom u skladu sa politikom pridruživanja, promovišući nove nastavne metodologije i osiguranje kvaliteta, razmenu kroz mobilnost i informaciono-komunikacione tehnologije, kao i razvoj regionalnog pristupa sportskim naukama preko zajedničkih master studija i programa doživotnog učenja, koji će biti u stanju da zadovolje različite potrebe tržišta rada, a koji će biti usmereni ka stručnjacima u oblasti sportskih nauka.

Govoreći na otvaranju skupa pomoćnik ministra je istakla da Ministarstvo omladine i sporta veliku pažnju poklanja stručnom i naučnom obrazovanju u oblasti sporta i da je jedan od prioritata novog Zakona o sportu i Strategije razvoja sporta upravo  unapređenje stručnog rada u oblasti sporta i standardizacije stručnih zvanja i zanimanja u ovoj oblasti. Takođe je naglasila da je ovaj program u skladu sa inicijativom za formiranje Unije mladih Zapadnog Bakana, koju je nedavno u Berlinu liderima zemalja regiona predstavio premijer Srbije.

,,Realizacija ove ideje, sigurna sam, u budućnosti će uveliko doprineti intenzivnijoj i sadržajnijoj saradnji mladih s ovih prostora i njihovom povezivanju s kolegama iz okruženja, u svim oblastima, pa tako i ovoj kojoj je posvećen današnji skup. Do napretka regiona može doći samo zajedničkim delovanjem i promocijom koncepta tolerancije, solidarnosti i saradnje. Uz podršku državnih institucija i institucija EU, nove generacije, kao nosioci budućeg razvoja društva, treba da budu te koje će svojim primerom i konkretnim aktivnostima pokazati da je saradnja moguća i da će rezultat iste biti društveni, ekonomski i kulturni razvoj regiona. Zajedničko delovanje doprineće promociji i širenju pozitivnih evropskih vrednosti, jačanju evropskog duha, razumevanju koncepta Evropske unije i njenog značaja za građane, te osnaživanju mladih da koriste sve dostupne evropske mehanizme podrške i saradnje, poput programa prekogranične saradnje i dostupnih programa EU za obrazovanje, zapošljavanje, omladinu i sport“, kazala je Klašnja.

Koordinator projekta prof. dr Daniela Kaporosi sa Univerziteta „Foro Italico“ iz Rima  se zahvalila Ministarstvu na podršci koju daje realizaciji ovog projekta i izrazila zadovoljstvo načinom na koji Ministarstvo povezuje omladinsku i sportsku komponentu.

Top