Подршка Министарства омладине и спорта предузетничком образовању

Она је нагласила да је један од најважнијих стратешких циљева Националне стратегије за младе подстицање и стимулисање свих облика запошљавања и предузетништва младих. Имајући у виду да је незапосленост један од највећих проблема младих, Министарство омладине и спорта до сада је финансијски подржало 59 пројеката усмерених на повећање запошљивости и развој предузетништва у које је било укључено преко 40 000 младих.

Снежана Клашња подсетила је да је смисао за предузетнишво у Европској унији препозната као једна од осам општих компетенција сваког младог човека који живи и ради у друштву заснованом на знању.

„Предузетничка знања и вештине усвајају се и усавршавају током целог живота а са предузетничким образовањем требало би почети од најранијег школског узраста. Млади на тај начин стичу самопоуздање, уче како да решавају проблеме, развијају осећење одговорности, креативност и жељу за истраживањем“, истакла је Клашња.

Један од панелиста био је и Симоне Балдасари из Европске комисије, задужен за област предузетничког образовања у Генералном директорату за предузетништво и индустрију.

Како би сви доносиоци одлука координирано деловали на плану развоја предузетничког образовања у Србији, неопходна је стална сарадња између извршне власти, предузетника и корпорација, а овај скуп био је један од примера такве праксе.

Top