Podrška Ministarstva omladine i sporta preduzetničkom obrazovanju

Ona je naglasila da je jedan od najvažnijih strateških ciljeva Nacionalne strategije za mlade podsticanje i stimulisanje svih oblika zapošljavanja i preduzetništva mladih. Imajući u vidu da je nezaposlenost jedan od najvećih problema mladih, Ministarstvo omladine i sporta do sada je finansijski podržalo 59 projekata usmerenih na povećanje zapošljivosti i razvoj preduzetništva u koje je bilo uključeno preko 40 000 mladih.

Snežana Klašnja podsetila je da je smisao za preduzetnišvo u Evropskoj uniji prepoznata kao jedna od osam opštih kompetencija svakog mladog čoveka koji živi i radi u društvu zasnovanom na znanju.

„Preduzetnička znanja i veštine usvajaju se i usavršavaju tokom celog života a sa preduzetničkim obrazovanjem trebalo bi početi od najranijeg školskog uzrasta. Mladi na taj način stiču samopouzdanje, uče kako da rešavaju probleme, razvijaju osećenje odgovornosti, kreativnost i želju za istraživanjem“, istakla je Klašnja.

Jedan od panelista bio je i Simone Baldasari iz Evropske komisije, zadužen za oblast preduzetničkog obrazovanja u Generalnom direktoratu za preduzetništvo i industriju.

Kako bi svi donosioci odluka koordinirano delovali na planu razvoja preduzetničkog obrazovanja u Srbiji, neophodna je stalna saradnja između izvršne vlasti, preduzetnika i korporacija, a ovaj skup bio je jedan od primera takve prakse.

Top