Oтворена конференција “Mрежа актера омладинских политика на локалним нивоима”

Конференцију, којој присуствује преко 60 младих из 20 локалних заједница, свечано су отворили Бобан Ђуровић, председник општине Врњачка Бања и Александра Кнежевић, руководилац Групе за међународну сарадњу. Представница Министарства омладине и спорта у радном делу такође је упознала присутне са доступним могућностима на европском нивоу и како се исте могу користити на најбољи начин за јачање локалних капацитета.

Конференција треба да резултира креирањем мреже актера омладинске политике, како би се ојачали канали сарадње релевантних актера, омогућило младима да проблеме са којима се суочавају изнесу на интернет презентацији формиране мреже и додатно охрабрила удружења младих и канцеларије за младе да утичу на решавање проблема. Циљ ове мреже је и да послужи као платформа за размену примера добре праксе, да би млади имали смернице и идеје како да решавају проблеме у својим локалним заједницама.

Присутних 60 актера омладинских политика – омладински активисти, представници канцеларија за младе, удружења грађана и неформалних група младих, током конференције биће детаљније упознати са пројектом, начином функционисања пројектног сајта и могућностима које он пружа младима да се активирају у процесу решавања проблема са којима се суочавају. Конференција се одржава под покровитељством Министарства омладине и спорта и удружења грађана “ЛовеФест” из Врњачке Бање.
Top