Otvorena konferencija “Mreža aktera omladinskih politika na lokalnim nivoima”

Konferenciju, kojoj prisustvuje preko 60 mladih iz 20 lokalnih zajednica, svečano su otvorili Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja i Aleksandra Knežević, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju. Predstavnica Ministarstva omladine i sporta u radnom delu takođe je upoznala prisutne sa dostupnim mogućnostima na evropskom nivou i kako se iste mogu koristiti na najbolji način za jačanje lokalnih kapaciteta.

Konferencija treba da rezultira kreiranjem mreže aktera omladinske politike, kako bi se ojačali kanali saradnje relevantnih aktera, omogućilo mladima da probleme sa kojima se suočavaju iznesu na internet prezentaciji formirane mreže i dodatno ohrabrila udruženja mladih i kancelarije za mlade da utiču na rešavanje problema. Cilj ove mreže je i da posluži kao platforma za razmenu primera dobre prakse, da bi mladi imali smernice i ideje kako da rešavaju probleme u svojim lokalnim zajednicama.

Prisutnih 60 aktera omladinskih politika – omladinski aktivisti, predstavnici kancelarija za mlade, udruženja građana i neformalnih grupa mladih, tokom konferencije biće detaljnije upoznati sa projektom, načinom funkcionisanja projektnog sajta i mogućnostima koje on pruža mladima da se aktiviraju u procesu rešavanja problema sa kojima se suočavaju. Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta i udruženja građana “LoveFest” iz Vrnjačke Banje.
Top