Одржана трећа седница Савета за младе

На данашњој седници у првом делу чланови су обавештени о изменама које су у саставу Савета за младе извршене у складу са Законом о министарствима изгласаним 26. априла 2014. године и о досадашњем раду овог владиног тела, док је у другом делу разматран рад Министартва омладине и спорта између два заседања.

Будући да је Министарство омладине и спорта започело процес израде Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године и акционог плана 2015-2018, крајем јула Влада Републике Србије је образовала Радну групу за израду Националне стратегије за младе и пратећег акционог плана, тако да су чланови Савета за младе упознати и са досадашњим током израде стратешког документа и и акционог плана у чији рад су кроз тематске групе имали прилику да се укључе од самог почетка.

На основу договора постигнутог на данашњем састанку, Савет за младе ће одржати наредну седницу у новембру.

Top