Održana treća sednica Saveta za mlade

Na današnjoj sednici u prvom delu članovi su obavešteni o izmenama koje su u sastavu Saveta za mlade izvršene u skladu sa Zakonom o ministarstvima izglasanim 26. aprila 2014. godine i o dosadašnjem radu ovog vladinog tela, dok je u drugom delu razmatran rad Ministartva omladine i sporta između dva zasedanja.

Budući da je Ministarstvo omladine i sporta započelo proces izrade Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i akcionog plana 2015-2018, krajem jula Vlada Republike Srbije je obrazovala Radnu grupu za izradu Nacionalne strategije za mlade i pratećeg akcionog plana, tako da su članovi Saveta za mlade upoznati i sa dosadašnjim tokom izrade strateškog dokumenta i i akcionog plana u čiji rad su kroz tematske grupe imali priliku da se uključe od samog početka.

Na osnovu dogovora postignutog na današnjem sastanku, Savet za mlade će održati narednu sednicu u novembru.

Top