Објављенa два нова конкурса за програме и пројекте у областима омладинског сектора

Министарство омладине и спорта у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, бр. 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2013. годину,

Расписује КОНКУРСЕ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА:

1. Конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе из IV групе развијености за спровођење омладинске политике на локалном нивоу и реализацију локалних акционих планова за младе – други позив Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

2. Конкурс за стручно – техничку подршку организацији међународне омладинске конференције Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Рок за достављање предлога пројеката је 9. октобар 2013. године.

Право учешћа на конкурсима:

Право учешћа на конкурсу 1 имају локалне самоуправе које имају основану канцеларију за младе у складу са чланом 22. Закона о младима („Службени гласник РС“, број 50/11) и припадају четвртој групи развијености у складу са чланом 42а Закона о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС” бр. 47/11) и у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2012. годину („Службени гласник РС”, бр. 107/12), и које доставе Министарству, у прописаном року, предлоге пројеката на основу објављеног конкурса.

Право учешћа на конкурсу 2 имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, бр. 1/12) коју води Министарство омладине и спорта, и који доставе Министарству у прописаном року, предлоге пројеката на основу објављеног конкурса.

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката, као и Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13), може се преузети на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта, на адреси www.mos.gov.rs као и на адреси омладинског интернет портала: www.zamislizivot.org, а може се преузети и лично у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, трећи спрат, канцеларијама број 307 и 311. За додатне информације можете се обратити на број телефона: + 381 11 313 09 19 за конкурс 1 и +381 11 311 33 19 за конкурс 2 или путем електронске поште на адресу: omladina@mos.gov.rs.

Top