Objavljena dva nova konkursa za programe i projekte u oblastima omladinskog sektora

Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2013. godinu,

Raspisuje KONKURSE ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA:

1. Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciju lokalnih akcionih planova za mlade – drugi poziv Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

2. Konkurs za stručno – tehničku podršku organizaciji međunarodne omladinske konferencije Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 9. oktobar 2013. godine.

Pravo učešća na konkursima:

Pravo učešća na konkursu 1 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade u skladu sa članom 22. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS“, broj 50/11) i pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 42a Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS” br. 47/11) i u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 107/12), i koje dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursu 2 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi www.mos.gov.rs kao i na adresi omladinskog internet portala: www.zamislizivot.org, a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarijama broj 307 i 311. Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 313 09 19 za konkurs 1 i +381 11 311 33 19 za konkurs 2 ili putem elektronske pošte na adresu: omladina@mos.gov.rs.

Top