Обавештење приликом подношења пријаве за упис у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза

Министарство омладине и спорта обавештава удружења да, у складу са одредбама члана 103. став 3. новог Закона о општем управном поступку, приликом подношења пријаве за упис у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза нису у обавези да, осим у случају када изричито изјаве да ће податке прибавити сами, доставе копију решења о упису удружења/савеза у надлежни регистар и копију извода из статута у коме су наведени циљеви удружења/савеза оверену код надлежног општинског или другог органа.

Овде можете преузети модел изјаве којом се даје сагласност органу да прибави податке/документа о чињеницама о којима се воде службене евиденције или да ће сами прибавити тражене податке/документа.

Уколико су вам потребне детаљније информације, можете се обратити позивом на број 011/311-71-64 или 011/313-09- 10.

Top