Обавештење о исправци конкурсне документације расписаних јавних конкурса за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

Министарство омладине и спорта овим путем исправља техничку грешку у конкурсној документацији у Обрасцу предлога програма или пројекта конкурса расписаних 11. фебруара 2017. године под редним бројевима 2), 3) и 4) и то:

2) Jавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;

3) Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су закон”;

4) Jавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике.

У тачки 1.2.  Подаци о искуству подносиоца пријаве у одељку Б) врши се исправка тако што се речи „које је вашa јединица локалне самоуправе до сада реализовалаˮ   замењују са речима „које сте до сада реализовалиˮ.

Top