Нови Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младe

Министарство омладине и спорта расписало је 14. маја нови Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе. Рок за достављање предлога пројеката је 15 дана, односно до 29. маја 2015. године.

 Сектор за омладину ће током трајања новог конкурса организовати „отворена врата“ за консултације у вези објављеног конкурса са заинтересованим подносиоцима пројеката 19. и 22. маја 2015. године у периоду од 12.30 до 15 часова. Заинтересовани могу да се пријаве на мејл konkursi.omladina@mos.gov.rs уз напомену за који се датум пријављују. Након пријаве, Сектор за омладину ће подносиоцима пријаве послати мејл са додатним детаљима.

 Право учешћа на конкурсу :

 Право учешћа на конкурсу имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези која су регистрована на територији Републике Србије и која су уписана у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12) коју води Министарство омладине и спорта;

 Конкурсна документација:

 Смернице за подносиоце пројеката и конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

 Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката, као и Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13), може се преузети на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта, на адреси:

www.mos.gov.rs

а може се преузети и лично у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, трећи спрат, канцеларија број 311. За додатне информације можете се обратити на број телефона: + 381 11 311 33 19 или путем електронске поште на адресу: konkursi.omladina@mos.gov.rs.

 Подсећамо да је Министарство омладине и спорта је у оквиру истоименог конкурса објављеног 28. фебруара на основу предлога комисије одабрало 39 пројеката које ће финансирати у укупном износу од 97.524.455,40 динара. Средства за пројекте по новорасписаном конкурсу износе до 62.475.544,60 динара.

 Средства по овим конкурсима у укупном износу од 160.000.000,00 обезбеђена су у буџету Републике Србије, на основу Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14) у оквиру раздела 29. – Министарство омладине и спорта, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, програм 1302 Омладинска политика у областима омладинског сектора, програмска активност 0001 Подршка младима у образовању, васпитању, запошљавању, безбедности, здрављу и партиципацији, апропријација 481 – дотације невладиним организацијама, а распоред и коришћење средстава утврђени су Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2015. годину.

Top