Најава јавних конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора

Ове године Министарство омладине и спорта планира почетком марта да објави следеће јавне конкурсе:

  1. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу
  2. Јавни конкурс за програме и пројекте подршке младима у запошљавању
  3. Јавни конкурс за програме и пројекте подршке младима у образовању, васпитању, безбедности, здрављу и партиципацији
  4. Јавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике

Правилником о изменама и допунама Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора уређено је следеће: да се уместо досадашњег достављања потврда (АПР, Пореска управа и сл.) прилажу изјаве о уредно измиреним обавезама, обавештење о успешном пријему пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица које Пореска управа доставља пореском обвезнику, односно изјаве јединица локалне самоуправе да има основану канцеларију за младе;  извршене су измене у обрасцима пријаве и извештаја како би се омогућило једноставније подношење, вредновање и извештавање; измене у називима критеријума за вредновање предложених програма и пројеката и др.

Због транспарентности процеса и омогућавања свим субјектима омладинске политике да дају свој допринос у припреми јавних конкурса и унапређењу конкурсне документације, Министарство омладине и спорта је прошле године први пут објавило предлоге смерница и апликационих формулара за све предложене конкурсе. Након разматања свих приспелих питања, коментара и предлога, извршена су унапређења конкурсне документације усвајањем једног дела предлога, а све пристигле сугестије, коментари и питања су објављени на сајту Министарства.

По узору на прошлогодишњи модел, Министарство омладине и спорта и ове године објављује предлоге смерница и апликационих формулара за јавне конкурсе, којим позива сва заинтересована удружења младих, удружења за младе, њихове савезе и јединице локалне самоуправе да дају своје сугестије, коментаре и питања везана за предлог конкурсне документације.

Документа за преузимање:

Предлог смерница

Предлог апликационих формулара

Молимо вас да своје коментаре, сугестије и питања доставите путем електронске поште на адресу omladina@mos.gov.rs, а најкасније до 29. фебруара 2016. године.

Коначне верзије конкурсне документације, као и одговори на питања биће објављени на сајту Министарства омладине и спорта на дан расписивања конкурса.

Top