Конкурс за стипендирање до 800 најбољих студената завршних година основних академских студија и до 400 студената завршних година мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за 2014/15. годину - Додатним рангирањем

Министарство омладине и спорта обавештава да је на 58. седници Фонда за младе таленте усвојена допуна Листе добитника стипендије по Конкурсу за стипендирање до 800 најбољих студената завршних година основних академских студија и до 400 студената завршних година мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 2014/15. годину после извршеног додатног рангирања кандидата по наведеном конкурсу.

Додатно рангирање кандидата извршено је обрачунавањем треће децимале просечне оцене кандидата који су имали највише просечне оцене на Листи кандидата који испуњавају све услове конкурса али имају нижу просечну оцену од последњег кандидата на Листи добитника стипендије (кандидати са просечном оценом 9.42 за основне академске студије и 9.64 за мастер академске студије) која је усвојена  2. фебруара 2015. године.

Додатним критеријумом и израчунавањем треће децимале просечне оцене Листа добитника стипендије за основне академске студије је допуњенаса са укупно 11 кандидата, док је Листа добитника стипендије за мастер академске студије допуњена са укупно 8 кандидата.

У складу са извршеним додатним рангирањем кандидата Фонд је усвојио допуну Листе добитника стипендије која садржи максималан предвиђен број добитника стипендија по наведеном конкурсу.

Листу кандидата који су додатно рангирани и Листу добитника стипендије са максималним бројем добитника стипендије можете преузети ОВДЕ.

 
Top