Конкурс за подршку промоцији европских могућности за младе

Рок за достављање предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса (објављен 8. априла 2015. године у дневном листу "Политика" и на сајту Министарства).

Конкурсну документацију и више информација можете пронаћи ОВДЕ.

Право учешћа на конкурсу имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези, под условом да су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза коју води Министарство омладине и спорта.

   
Top