Каријерно вођење и саветовање у Канцеларијама за младе

Каријерни инфо кутак у оквиру пројеката “Професионална оријентација у Србији” тренутно има 120 канцеларија за младе, где се омладина може информисати о могућностима за развој своје каријере. Поред овога, у 42 КЗМ они могу похађати радионице професионалне оријентације, а у 57 се организују реални сусрети са представницима одређених занимања. Кроз ове активности млади корисници услуга КЗМ пролазе кроз пет корака који им олакшавају одлуку о избору будуће професије: самопроцена, информисање о занимањима, могућности школовања, реални сусрети и одлука о избору занимања. На овај начин поред непосредне подршке, млади развијају свест о неопходности планирања сопстевене каријере, током целог радног века, које је условљено брзим променама на тржишту рада, које тражи перманентно стицање нових знања и вештина. Пројекат “Професионална оријентација у Србији” спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије. Циљ пројекта је успостављање одрживог и функционалног система професионалне оријентације у свим основним школама и канцеларијама за младе у Србији у периоду од 2011. до 2015. године. Развој система каријерног вођења и саветовањa у канцеларијама за младе предвиђен је Стратегијом каријерног вођења и саветовања за период 2010-2014, коју је усвојила Влада Републике Србије, а Министарство омалдине и спорта координише њено спровођење.
Top