Karijerno vođenje i savetovanje u Kancelarijama za mlade

Karijerni info kutak u okviru projekata “Profesionalna orijentacija u Srbiji” trenutno ima 120 kancelarija za mlade, gde se omladina može informisati o mogućnostima za razvoj svoje karijere. Pored ovoga, u 42 KZM oni mogu pohađati radionice profesionalne orijentacije, a u 57 se organizuju realni susreti sa predstavnicima određenih zanimanja. Kroz ove aktivnosti mladi korisnici usluga KZM prolaze kroz pet koraka koji im olakšavaju odluku o izboru buduće profesije: samoprocena, informisanje o zanimanjima, mogućnosti školovanja, realni susreti i odluka o izboru zanimanja. Na ovaj način pored neposredne podrške, mladi razvijaju svest o neophodnosti planiranja sopstevene karijere, tokom celog radnog veka, koje je uslovljeno brzim promenama na tržištu rada, koje traži permanentno sticanje novih znanja i veština. Projekat “Profesionalna orijentacija u Srbiji” sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije. Cilj projekta je uspostavljanje održivog i funkcionalnog sistema profesionalne orijentacije u svim osnovnim školama i kancelarijama za mlade u Srbiji u periodu od 2011. do 2015. godine. Razvoj sistema karijernog vođenja i savetovanja u kancelarijama za mlade predviđen je Strategijom karijernog vođenja i savetovanja za period 2010-2014, koju je usvojila Vlada Republike Srbije, a Ministarstvo omaldine i sporta koordiniše njeno sprovođenje.
Top