Јавни позив за израду Националне стратегије за младе 2015 -2025

Министарство омладине и спорта расписује Јавни позив за пријављивање кандидата из редова научне и стручне јавности за чланство у Радној групи за израду Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године и припадајућег акционог плана за период од 2015. до 2017. године с обзиром на то да рок на који је донета постојећа Национална стратегија за младе и припадајући акциони план истичe у децембру 2014. године. 

Позив се упућује свим заинтересованим представницима научне и стручне јавности из области које ће бити обухваћене Националном стратегијом за младе: здравље, образовање, запошљавање, безбедност култура и информисање, волонтеризам, омладинска политика, социјална политика, међународна сарадња и каријерно вођење, а који су спремни да на добровољној основи дају допринос у изради поменуте стратегије.

Поред представника научне и стручне јавности Радна група ће имати и представнике надлежних органа, институција, пословног и невладиног сектора.

Текст јавног позива можете преузети овде.
Top