Javni poziv za izradu Nacionalne strategije za mlade 2015 -2025

Ministarstvo omladine i sporta raspisuje Javni poziv za prijavljivanje kandidata iz redova naučne i stručne javnosti za članstvo u Radnoj grupi za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i pripadajućeg akcionog plana za period od 2015. do 2017. godine s obzirom na to da rok na koji je doneta postojeća Nacionalna strategija za mlade i pripadajući akcioni plan ističe u decembru 2014. godine. 

Poziv se upućuje svim zainteresovanim predstavnicima naučne i stručne javnosti iz oblasti koje će biti obuhvaćene Nacionalnom strategijom za mlade: zdravlje, obrazovanje, zapošljavanje, bezbednost kultura i informisanje, volonterizam, omladinska politika, socijalna politika, međunarodna saradnja i karijerno vođenje, a koji su spremni da na dobrovoljnoj osnovi daju doprinos u izradi pomenute strategije.

Pored predstavnika naučne i stručne javnosti Radna grupa će imati i predstavnike nadležnih organa, institucija, poslovnog i nevladinog sektora.

Tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.
Top