Јавни конкурси за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

ЈАВНЕ КОНКУРСЕ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА:  
  1. Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе
Рок за достављање предлога пројеката је 15 дана од  дана објављивања конкурса, односно до 16. марта 2015. године. Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
  1. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.
Рок за достављање предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 16. марта 2015. године. Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.   Право учешћа на конкурсима :

Право учешћа на конкурсу 1 имају удружења младих која су регистрована на територији Републике Србије; која су уписана у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12) коју води Министарство омладине и спорта;

Право учешћа на конкурсу 2 имају локалне самоуправе које имају основану канцеларију за младе, у складу са чланом 22. Закона о младима.

Конкурсна документација:

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката, као и Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13), може се преузети на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта, на адреси www.mos.gov.rs, а може се преузети и лично у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, трећи спрат, канцеларија број 311.

За додатне информације можете се обратити на број телефона: + 381 11 311 33 19 или путем електронске поште на адресу: konkursi.omladina@mos.gov.rs

Top