Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

JAVNE KONKURSE ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA:  
  1. Javni konkurs za finansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od  dana objavljivanja konkursa, odnosno do 16. marta 2015. godine. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
  1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 16. marta 2015. godine. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.   Pravo učešća na konkursima :

Pravo učešća na konkursu 1 imaju udruženja mladih koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije; koja su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta;

Pravo učešća na konkursu 2 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima.

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi www.mos.gov.rs, a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 33 19 ili putem elektronske pošte na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs

Top