Јавна расправа о предлогу Националне стратегије за развој спорта за период 2014. - 2018. године и Aкционог плана за њену примену

Радна група за припрему Предлога Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014. - 2018. године и Aкционог плана за њену примену, коју је формирала Влада, израдила је Предлог Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014. - 2018. године и акционог плана за њену примену.

Јавна расправа о Предлогу националне стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014. - 2018. године и Aкционог плана за њену примену спроводи се до 31. августа 2014. године, а по окончању јавне расправе, Министарство омладине и спорта сачиниће коначну верзију Предлога националне стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014. - 2018. године и Aкционог плана за њену примену за разматрање и одлучивање на седници Владе Републике Србије.

Сви заинтересовани своје коментаре могу доставити поштом Министарству омладине и спорта, Кабинет министра, са назнаком „За Предлог националне стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014. - 2018. године и акционог плана за њену примену”, Булевар Михајла Пупина број 2, 11000 Београд, или путем обрасца за коментаре, на е-пошту: stretegija.sport@mos.gov.rs

Предлог Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији за период  2014. - 2018. године и акционог плана за њену примену Aкциони план за примену Стратегије

Одлука о образовању радне групе за израду Нацртa Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године и Акционог плана за њену примену: 

Одлука стратегија 1, I Одлука стратегија 2, I Одлука о изменама и допунама одлуке II Одлука о допуни одлуке III Решење о разрешењу и именовању IV

Образац за коментаре

Допис организацијама у области спорта

 

Top