Јавна расправа о нацрту закона о задругама

Министарство омладине и спорта подсећа савезе, удружења и младе да Министарство привреде, у поступку припреме Нацрта закона о задругама, спроводи јавну расправу о нацрту овог закона од 4. септембра 2015. године до 24. септембра 2015. године.

Осим на званичној интернет страници Министарства привреде материјал је доступан и преко друштвених мрежа.

Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године (објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 22/2015 од 27. фебруара 2015. године) у Стратешком циљу: Унапређена запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца, Специфични циљ 3: Омогућени подстицајни услови за развој предузетништва младих, за очекиване резултате и планиране активности реализације предвиђа и унапређено и подржано омладинско, ђачко и студентско задругарство.

Унапређење и подршка задругарству младих уређује се законским актима, па је активно учешће у процесу доношења закона правовремено и пуно остваривање начела и принципа Стратегије.

Top