Javna rasprava o nacrtu zakona o zadrugama

Ministarstvo omladine i sporta podseća saveze, udruženja i mlade da Ministarstvo privrede, u postupku pripreme Nacrta zakona o zadrugama, sprovodi javnu raspravu o nacrtu ovog zakona od 4. septembra 2015. godine do 24. septembra 2015. godine.

Osim na zvaničnoj internet stranici Ministarstva privrede materijal je dostupan i preko društvenih mreža.

Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine (objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 22/2015 od 27. februara 2015. godine) u Strateškom cilju: Unapređena zapošljivost i zaposlenost mladih žena i muškaraca, Specifični cilj 3: Omogućeni podsticajni uslovi za razvoj preduzetništva mladih, za očekivane rezultate i planirane aktivnosti realizacije predviđa i unapređeno i podržano omladinsko, đačko i studentsko zadrugarstvo.

Unapređenje i podrška zadrugarstvu mladih uređuje se zakonskim aktima, pa je aktivno učešće u procesu donošenja zakona pravovremeno i puno ostvarivanje načela i principa Strategije.

Top