Јавна расправа о Нацрту Закона о спречавању допинга у спорту 2014. године

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ДОПИНГА У СПОРТУ 2014. ГОДИНЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ДОПИНГА У СПОРТУ 
Радна група за припрему текста радне верзије Закона о спречавању допинга у спорту, коју је формирао министар омладине и спорта, израдила је радну верзију Закона о спречавању допинга у спорту. Јавна расправа о радној верзији закона спроводи се од 27. маја 2014. године, а по окончању јавне расправе, Министарство омладине и спорта сачиниће коначну верзију Предлога закона за разматрање и одлучивање на седници Владе Републике Србије. Сви заинтересовани своје коментаре могу доставити поштом Министарству омладине и спорта, Кабинет министра, са назнаком „За радну верзију Закона о спречавању допинга”, Булевар Михајла Пупина број 2, 11000 Београд, или путем обрасца за коментаре, на е-пошту: zakon.doping@mos.gov.rs Нацрт Закона о спречавању допинга у спорту ПРЕУЗИМАЊЕ Образац за коментаре ПРЕУЗИМАЊЕ Програм јавне расправе о нацрту закона о спречавању допинга у спорту ПРЕУЗИМАЊЕ Допис свим спортским организацијама ПРЕУЗИМАЊЕ
Top