Javna rasprava o Nacrtu Zakona o sprečavanju dopinga u sportu 2014. godine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O SPREČAVANjU DOPINGA U SPORTU 2014. GODINE
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O SPREČAVANjU DOPINGA U SPORTU 
Radna grupa za pripremu teksta radne verzije Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, koju je formirao ministar omladine i sporta, izradila je radnu verziju Zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Javna rasprava o radnoj verziji zakona sprovodi se od 27. maja 2014. godine, a po okončanju javne rasprave, Ministarstvo omladine i sporta sačiniće konačnu verziju Predloga zakona za razmatranje i odlučivanje na sednici Vlade Republike Srbije. Svi zainteresovani svoje komentare mogu dostaviti poštom Ministarstvu omladine i sporta, Kabinet ministra, sa naznakom „Za radnu verziju Zakona o sprečavanju dopinga”, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11000 Beograd, ili putem obrasca za komentare, na e-poštu: zakon.doping@mos.gov.rs Nacrt Zakona o sprečavanju dopinga u sportu PREUZIMANjE Obrazac za komentare PREUZIMANjE Program javne rasprave o nacrtu zakona o sprečavanju dopinga u sportu PREUZIMANjE Dopis svim sportskim organizacijama PREUZIMANjE
Top