Изградња игралишта за децу са посебним потребама, Димитровград

У оквиру програма Изградња, реконструкција, адаптација, санација и капитално одржавање спортских објеката у Републици Србији, у 2017. години реализован је пројекат Изградња игралишта за децу са посебним потребама у сарадњи са општином Димитровград. Циљ пројекта је био постављање парковског мобилијара за децу са посебним потребама у једном делу већ постојећег парка.

Top