Izgradnja igrališta za decu sa posebnim potrebama, Dimitrovgrad

U okviru programa Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i kapitalno održavanje sportskih objekata u Republici Srbiji, u 2017. godini realizovan je projekat Izgradnja igrališta za decu sa posebnim potrebama u saradnji sa opštinom Dimitrovgrad. Cilj projekta je bio postavljanje parkovskog mobilijara za decu sa posebnim potrebama u jednom delu već postojećeg parka.

Top