Изградња фискултурне сале у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Волујцу, Шабац

Пројекат „Изградња фискултурне сале у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Волујцу“, Шабац реализован је почетком 2016. године, завршетком свих радова по Уговору који су закључили 2015. године Министарство омладине и спорта и Град Шабац са извођачем радова.

Изградња објекта започела је 2012. године и прекинута је раскидом уговора са претходним извођачем радова. Финансирање изградње врши се из средстава Европске инвестиционе банке и буџетских средстава Града Шапца.

Пројектом је предвиђен и изграђен фискултурни блок укупне бруто површине 800м2, који садржи фискултурну салу и спратни објекат анексног дела. Фискултурна сала, димензија 18 x 29м, димензионисана је по стандардима за обављање свих спортских дисциплина предвиђених наставним програмом (вежбе на справама, кошарку, одбојку, рукомет, елементе атлетике и друго). Анексни део је двоетажни, својом формом прати постојећи школски објекат са којим је директно повезан преко ходника. Састоји се из свлачионица, санитарних просторија, просторија за наставно особље, а садржи и малу салу.

Top