Izgradnja fiskulturne sale u OŠ „Dositej Obradović“ u Volujcu, Šabac

Projekat „Izgradnja fiskulturne sale u OŠ „Dositej Obradović“ u Volujcu“, Šabac realizovan je početkom 2016. godine, završetkom svih radova po Ugovoru koji su zaključili 2015. godine Ministarstvo omladine i sporta i Grad Šabac sa izvođačem radova.

Izgradnja objekta započela je 2012. godine i prekinuta je raskidom ugovora sa prethodnim izvođačem radova. Finansiranje izgradnje vrši se iz sredstava Evropske investicione banke i budžetskih sredstava Grada Šapca.

Projektom je predviđen i izgrađen fiskulturni blok ukupne bruto površine 800m2, koji sadrži fiskulturnu salu i spratni objekat aneksnog dela. Fiskulturna sala, dimenzija 18 x 29m, dimenzionisana je po standardima za obavljanje svih sportskih disciplina predviđenih nastavnim programom (vežbe na spravama, košarku, odbojku, rukomet, elemente atletike i drugo). Aneksni deo je dvoetažni, svojom formom prati postojeći školski objekat sa kojim je direktno povezan preko hodnika. Sastoji se iz svlačionica, sanitarnih prostorija, prostorija za nastavno osoblje, a sadrži i malu salu.

Top