EUROGUIDANCE конференција о каријерном вођењу и саветовању

У организацији новооснованог Еuroguidance центра у Републици Србији у сарадњи са Министарством омладине и спорта и Министарством просвете, науке и технолошког развоја данас је у Београду одржана Конференција о каријерном вођењу и саветовању која је окупила представнике државних органа, универзитета и школа, невладиних организација, канцеларија за младе и међународне експерте. Догађај којем је присуствовало преко 150 учесника отворили су Зоран Костић, помоћник министра у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Снежана Клашња, помоћник министра у Министарству омладине и спорта и Марија Филиповић Ожеговић, управитељ Фондације Темпус. У свом обраћању, помоћница министра Снежана Клашња је упознала присутне са стањем у Републици Србији у области каријерног вођења и саветовања и предлогом препорука за даљи развој свеобухватног националног система каријерног вођења и саветавања. Циљ конференције био је размена информација и примера добрих пракси свих релевантних актера система каријерног вођења и саветовања у Републици Србији као и упознавање са примерима добре праксе из Савезне Републике Немачке, Републике Бугарске, Републике Хрватске и Краљевине Данске. Учесници су истакли потребу и значај каријерног вођења и саветовања у средњим школама и на локалном нивоу.
Top