EUROGUIDANCE konferencija o karijernom vođenju i savetovanju

U organizaciji novoosnovanog Euroguidance centra u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja danas je u Beogradu održana Konferencija o karijernom vođenju i savetovanju koja je okupila predstavnike državnih organa, univerziteta i škola, nevladinih organizacija, kancelarija za mlade i međunarodne eksperte. Događaj kojem je prisustvovalo preko 150 učesnika otvorili su Zoran Kostić, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Snežana Klašnja, pomoćnik ministra u Ministarstvu omladine i sporta i Marija Filipović Ožegović, upravitelj Fondacije Tempus. U svom obraćanju, pomoćnica ministra Snežana Klašnja je upoznala prisutne sa stanjem u Republici Srbiji u oblasti karijernog vođenja i savetovanja i predlogom preporuka za dalji razvoj sveobuhvatnog nacionalnog sistema karijernog vođenja i savetavanja. Cilj konferencije bio je razmena informacija i primera dobrih praksi svih relevantnih aktera sistema karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji kao i upoznavanje sa primerima dobre prakse iz Savezne Republike Nemačke, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Kraljevine Danske. Učesnici su istakli potrebu i značaj karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama i na lokalnom nivou.
Top