Асоцијација „Спорт за све“ у посети Министру спорта Зорану Гајићу

Асоцијација „Спорт за све“ Србије као национални кровни савез за рекреативни, масовни и компанијски спорт поставили су рекреативни спорт као приоритет за очување менталног и телесног здравља грађанства. Организационо је релативно млада (основана марта 2005. године), али програмска традиција траје од 1951. године када је основан Партизан Југославије –  Савез за физичко васпитање и рекреацију). У циљу упознавања са свим активностима које Асоцијација „Спорт за све“ Србије реализује кроз јасну програмску дефинисаност и кроз коју је побудила је интерес многих невладиних организација, које се у мањем или већем обиму баве програмима спортске рекреације свих грађана без обзира на пол и узраст, највиша делегација ове Асоцијације у саставу: председник Бранко Вујовић, потпредседник проф. др Душан Митић и генерални секретар Филип Вешовић били су гости министра спорта у Влади Републике Србије Зорана Гајића. Састанку су присуствовали и државни секретар Министарства спорта Марко Кешељ, посебни саветник министра Дејан Бојовић и шеф кабинета Јован Кнежевић.

Асоцијацију „Спорт за све“ данас чини близу 70 чланица. Један број удружених организација су са Националних нивоа али, такође, врло значајну организациону шему чине чланице  из локалних заједница.

На састанку су изнешене бројне идеје за унапређење сарадње између Министарства спорта и Асоцијација „Спорт за све“ од активног учешћа у изради стратешких докумената до могућности подршке научно-истраживачком процесу и промоције система спорта Републике Србије.

Top