Asocijacija „Sport za sve“ u poseti Ministru sporta Zoranu Gajiću

Asocijacija „Sport za sve“ Srbije kao nacionalni krovni savez za rekreativni, masovni i kompanijski sport postavili su rekreativni sport kao prioritet za očuvanje mentalnog i telesnog zdravlja građanstva. Organizaciono je relativno mlada (osnovana marta 2005. godine), ali programska tradicija traje od 1951. godine kada je osnovan Partizan Jugoslavije –  Savez za fizičko vaspitanje i rekreaciju). U cilju upoznavanja sa svim aktivnostima koje Asocijacija „Sport za sve“ Srbije realizuje kroz jasnu programsku definisanost i kroz koju je pobudila je interes mnogih nevladinih organizacija, koje se u manjem ili većem obimu bave programima sportske rekreacije svih građana bez obzira na pol i uzrast, najviša delegacija ove Asocijacije u sastavu: predsednik Branko Vujović, potpredsednik prof. dr Dušan Mitić i generalni sekretar Filip Vešović bili su gosti ministra sporta u Vladi Republike Srbije Zorana Gajića. Sastanku su prisustvovali i državni sekretar Ministarstva sporta Marko Kešelj, posebni savetnik ministra Dejan Bojović i šef kabineta Jovan Knežević.

Asocijaciju „Sport za sve“ danas čini blizu 70 članica. Jedan broj udruženih organizacija su sa Nacionalnih nivoa ali, takođe, vrlo značajnu organizacionu šemu čine članice  iz lokalnih zajednica.

Na sastanku su iznešene brojne ideje za unapređenje saradnje između Ministarstva sporta i Asocijacija „Sport za sve“ od aktivnog učešća u izradi strateških dokumenata do mogućnosti podrške naučno-istraživačkom procesu i promocije sistema sporta Republike Srbije.

Top