ЕУ интеграције и међународна сарадња

Meђународна сарадња Министарства омладине и спорта се односи на унапређење сарадње и односа са другим државама и међународним организацијама, о питањима која се тичу младих која превазилазе националне оквире. У оквиру Министарства функционише Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције који блиско сарађујући са другим организационим јединицама, реализује активности у овом домену. Активности на пољу међународне сарадње могу се поделити у билатералне активности и активности које се реализују са међународним организацијама као што су: Европска унија, Савет Европе, Уједињене нације, Организација за европску безбедност и сарадњу. Билатерална сарадња се реализује кроз размену информација, знања и искустава са институцијама и организацијама из области омладине, омладинске размене, реализацију заједничких пројеката, учешће на скуповима, семинарима, конференцијама и другим активностима на билатералном нивоу. Додатни подстицај реализацији поменутих активности остварује се кроз потписивање билатералних споразума о сарадњи који представљају институционални оквир за интензивирање и конкретизовање сарадње са одређеном земљом.

Top