Вести

Датум: 30.06.2020

Министарство омладине и спорта објавило је јавне позиве за пријаву предлога програма односно пројеката

Датум: 28.05.2019

Министарство омладине и спорта донело Решење о одобрењу годишњих програма, односно пројеката изградње, опремања и одржавања спортских објеката

Датум: 28.05.2019

Решење о одобрењу годишњих програма односно пројеката изградње, опремања и одржавања спортских објеката

Датум: 18.04.2019

Министарство омладине и спорта објавило је јавне позиве

Датум: 18.04.2019

Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у програму/пројекту: Прилагођавање постојећих спортских објеката на територији Републике Србије потребама особа са инвалидитетом

Датум: 18.04.2019

Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у програму односно пројекту изградње, опремања и одржавања спортских објеката на подручју Републике Србије

Датум: 18.04.2019

Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за годишње програме односно пројекте у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије

Датум: 07.08.2018

Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа рад учешћа у програму/пројекту: Завршетак изградње спортских објеката на територији Републике Србије „Заврши Започето”

Датум: 07.08.2018

Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа рад учешћа у програму/пројекту: Прилагођавање постојећих спортских објеката на територији Републике Србије потребама особа са инвалидитетом

Датум: 07.08.2018

Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за годишње програме/пројекте у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије


Страница 3 од 4
Top