Завршетак спортске дворане – базена са пратећим садржајем у Сремској Митровици

Изградња базена је започета у фебруару 2016. године. Министарство омладине и спорта је финансирало уградњу базенске технике. Пројекат је изабран 2017. године у оквиру програма „Заврши започето” ради завршетка изградње, а реализација окончана у септембру 2017. године. Објекат је добио употребну дозволу.

Top