Visoka predstavnica Evropske komisije u poseti Republici Srbiji

Predstavnici Ministarstva omladine i sporta održali su danas bilateralni sastanak sa Helen Skikos, predstavnicom Direktorata za obrazovanje i kulturu Evropske komisije na kome su predstavljena strateška dokumenta naše zemlje, usklađena sa evropskim prioritetima i vrednostima. Predstavnici Ministarstva istakli su novine u omladinskom polju i izložili planove za dalji razvoj omladinske politike Republike Srbije. 

Obe strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom uspešnom saradnjom u omladinskom polju, a Helen Skikos pohvalila je aktivnosti Republike Srbije u oblasti mladih kao primer dobre prakse na regionalnom i evropskom nivou.

Ministarstvo omladine i sporta predstavljali su šefica kabineta ministra omladine i sporta, Una Pavlović, pomoćnik ministra za sport, Dragan Atanasov, šefica Odseka za saradnju sa kancelarijama za mlade i udruženjima, Zorica Labudović, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju i kontakt tačka za ERAZMUS+, Aleksandra Knežević i Đuro Blanuša, zadužen za IPA i međunarodne projekte. Sastanku su prisustvovale i predstavnice TEMPUS kancelarije, predvođene direktorkom Marijom Filipović-Ožegović.

Nakon bilateralnog sastanka održan je i Pododbor za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblasti istraživanja i inovacija, informacionog društva i socijalne politike, gde se pod tačkom „mladi“ diskutovalo o daljem uključivanju mladih ljudi u procese evropskih integracija, a održana je i posebna sesija posvećena inkluziji Roma.

Prilikom radne posete Srbiji u cilju evaluacije stanja u oblasti obrazovanja, kulture, omladine i sporta, Helen Skikos sastala se i sa predstavnicima omladinskih organizacija i kancelarija za mlade na okruglom stolu organizovanom od strane Delegacije EU u Republici Srbiji. Poseta je jedna od redovnih aktivnosti u okviru procesa pregovaranja Republike Srbije za članstvo u Evropskoj uniji i usmerena je ka ispunjavanju obaveza naše zemlje iz Pregovaračkog poglavlja 26 - kultura i obrazovanje.
Top