Veće stipendije za 1200 najboljih studenata

Fond za mlade talente Vlade Republike Srbije na današnjoj sednici, na predlog ministra omladine i sporta Vanje Udovičića, doneo je odluku o raspisivanju konkursa za stipendiranje 1200 studenata završnih godina. Takođe, Fond je doneo odluku da se pojedinačni iznos stipendije poveća sa 25 na 30 hiljada dinara. Konkurs je otvoren za stipendiranje do 800 najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završnih godina master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2013/14 godinu. Konkurs će biti otvoren 16. oktbra i trajaće mesec dana (do 15. novembra). Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice; da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice; da su u školskoj 2013/14. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija; za studente završnih godina osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija, a za studente master akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija; da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studija; da nisu navršili 25 godina života - za studente osnovnih akademskih studija, odnosno da nisu navršili 27 godina života - za studente master akademskih studija i studente integrisanih akademskih studija. Tekst konkursa biće u toku nedelje objavljen u dnevnom listu „Politika“, kao i na sajtu Ministarstva omladine i sporta i na sajtu Vlade Republike Srbije. Do sada je Fond po ovom konkursu stipendirao blizu 5000 studenata, a prosečna ocena poslednjeg kandidata na listi dobitnika stipendije je bila veća od 9.50. Od osnivanja 2008. do danas, Fond je nagradio i stipendirao ukupno više od 10.800 učenika srednjih škola i studenata u iznosu većem od 2.8 milijardi dinara. Više informacija o Fondu za mlade talente: http://dositeja.fondmt.rs/
Top