Усвојена Листа прелиминарних резултата по Конкурсу за стипендирање до 1550 најбољих студената у Републици Србији за школску 2021/22. годину

На 105. писаној седници Фонда за младе таленте Републике Србије, одржаној 5. маја 2022. године, усвојена је Одлука о прелиминарним листама по Конкурсу за стипендирање до 1050 најбољих студената завршне године основних академских студија и до 500 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 2021/22. годину.

Документацију на Конкурс поднело је 2130 лица, од којих 2050 кандидата испуњава све услове Конкурса и има потпуну документацију, док 80 кандидата не испуњава један или више услова Конкурса и/или има непотпуну документацију.

Сви кандидати који су поднели благовремене пријаве на Конкурс могу поднети примедбу и допуну документације по Конкурсу најкасније до 13. маја 2022. године.

Након рока предвиђеног за подношење примедаба и допуна документације биће утврђена Листа добитника стипендије Фонда за младе таленте Републике Србије.

Увид у листе прелиминарних резултата конкурса можете извршити ОВДЕ.

Модел пропратног акта за допуну документације можете преузети ОВДЕ.

Top